Gmina Policzna otrzyma duże wsparcie finansowe na budowę świetlicy kontenerowej w miejscowości Patków. Środki będą pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego i zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Wójt gminy Tomasz Adamiec podpisał już w tej sprawie wiążącą umowę.

Oficjalne podpisanie umów z beneficjentami programów wsparcia od samorządu województwa mazowieckiego miało miejsce 29 czerwca w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. – Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 41 inwestycji z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego – poinformował wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Potrzebne miejsce spotkań

Gmina Policzna otrzyma na utworzenie świetlicy w Patkowie 127 tysięcy 330 złotych dofinansowania. Kwota ta pokryje aż 80% wartości inwestycji. – Celem inwestycji jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązywania platform współpracy, rozwoju formalnych grup lokalnych, ale też zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej na terenie wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych jej mieszkańców. Chcemy zapewnić, w szczególności dzieciom i młodzieży z miejscowości Patków, a także z miejscowości sąsiednich, bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Dziękujemy zarządowi województwa za wsparcie nas w naszych planach i udzielenie tak znaczącego dofinansowania – powiedział Tomasz Adamiec, wójt gminy Policzna.

Komfortowy kontener

W ramach zadania przewidziano przygotowanie i wypoziomowanie podłoża pod planowany obiekt oraz budowę modułowej świetlicy wiejskiej, wykonanej w technologii kontenerowej. Kontener będzie nowoczesny i komfortowy. – Wierzymy, że realizacja zadania wpłynie na ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń: festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, czy też innych, na które dotychczas nie było odpowiedniego zaplecza – podsumowuje wójt.