W gminie Policzna stawia się na pozyskiwanie ogromnych dofinansowań i realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji

Zakończyła się budowa nowoczesnej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola i Czarnolas, wartej blisko 6 milionów złotych. W trakcie realizacji zaś jest kompleksowa modernizacja i termomodernizacja dwóch obiektów: szkoły w Policznie i budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli, obie o łącznej wartości prawie 2 milionów złotych. To ogromne inwestycje, na wykonanie których samorząd gminy Policzna pozyskał niemal stuprocentowe dofinansowania zewnętrzne!

Wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec: „Dbamy o sukcesywny i zrównoważony rozwój gminy Policzna, aby zapewnić mieszkańcom lepsze warunki do życia. A z pewnością dobrze rozbudowana i nowoczesna sieć kanalizacyjna jest częścią składową każdego miejsca, które aspiruje do tego, aby być przyjaznym małej społeczności. Dlatego pozyskujemy bardzo duże dofinansowania zewnętrzne, dzięki którym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Oprócz działań w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej podjęliśmy się także remontów budynków użyteczności publicznej, szkoły w Policznie i obiektu w Wilczowoli. Chcemy, aby były one bardziej komfortowe dla ich użytkowników, uczniów, nauczycieli, a także uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale też bardziej wydajne energetycznie i ładniejsze”.

Kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach już gotowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Świetlikowej Woli, Ługowej Woli i Czarnolesie dobiegła końca. Wartość inwestycji to 5 milionów 965 tysięcy złotych, a dofinansowanie zewnętrzne pokryło aż 95% tej kwoty.

Mieszkańcy trzech miejscowości z terenu gminy Policzna zyskali dostęp do infrastruktury umożliwiającej odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Czarnolesie, co oznacza, że nie muszą już posiadać w obrębie posesji szamba. – Z pewnością jest to ogromne udogodnienie dla właścicieli gospodarstw domowych. Kanalizacja to dziś wyznacznik komfortu życia codziennego. Cieszę się, że mogliśmy pozyskać tak ogromne środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Z budżetu gminy została wydatkowana kwota niespełna 300 tysięcy złotych, co przy tak dużej inwestycji jest naprawdę znikomym kosztem – podkreśla wójt Tomasz Adamiec.

Wsparcie finansowe pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a o imponującym rozmiarze inwestycji świadczy zakres prac, jaki został tu wykonany. W ramach zadania położono sieć kanalizacyjną o długości 4,41 km i przyłącza o łącznej długości 1,34 km. Zamontowano cztery pompownie ścieków, 124 studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, 80 sztuk studzienek kanalizacyjnych systemowych Vavin i dwie studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

Trwa remont szkoły w Policznie i budynku w Wilczowoli

W trakcie realizacji jest obecnie bardzo duża i ważna dla lokalnej społeczności inwestycja. W szkole w Policznie prowadzona jest obszerna modernizacja, a budynek użyteczności publicznej w Wilczowoli przechodzi kompleksową termomodernizację. Na remonty obydwu obiektów samorząd pozyskał 1 milion 872 tysiące złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki te pokryją aż 98% wartości inwestycji.

Wykonawcą zadania jest firma Archibud Małgorzata Pluta z Radomia. Prace budowlane zostały wycenione na kwotę 1 milion 910 tysięcy 221 złotych. – Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie z Funduszu Polski Ład, w wysokości 1 milion 872 tysiące złotych. Pokryje ono aż 98% kosztów inwestycji. Z budżetu gminy Policzna zostanie wydatkowane więc tylko 2%, czyli około 38 tysięcy złotych – informuje wójt Tomasz Adamiec.

Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji. Prace przy modernizacji szkoły w Policznie są już prawie na finiszu. W ich wyniku budynek zyskał nowe okna i w dużej części piękną elewację. Dalsze roboty w tym obszarze trwają. Ramy zadania obejmują też montaż pompy ciepła, która zdecydowanie obniży koszty utrzymania obiektu. – Szkoła zdecydowanie zyskuje nowe, piękniejsze oblicze, co już jest widoczne i bardzo cieszy – podkreśla wójt.     

Prace przy termomodernizacji budynku w Wilczowoli właśnie się rozpoczęły i obejmą  instalację centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła do podgrzewania wody. Zamontowane zostaną także panele fotowoltaiczne o mocy 14 kW i instalacja odgromowa. Modernizowane systemy będą wykorzystywać kocioł kondensacyjny, pompę ciepła oraz energię solarną. W planach jest również wymiana orynnowania obiektu, naprawa wszystkich murowanych kominów wraz z obłożeniem blachą, remont pokrycia dachów oraz termoizolacja ścian zewnętrznych. Na zakończenie pojawi się tu nowa, estetyczna elewacja. Prace budowlane potrwają do grudnia bieżącego roku.