znak_zosp

 

W dniu 21 maja 2016r w Świetlicy Gminnej w Policznie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Policznie.

 

Na Zjeździe uczestniczyli delegaci z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy w liczbie 17 delegatów tj. OSP Policzna – 5 delegatów, OSP Czarnolas -3  OSP Gródek -3, OSP Zawada Stara-3, OSP Władysławów -3.

Wśród zaproszonych gości w Zjeździe udział wzięli :

Wójt Gminy Policzna–Tomasz Adamiec

Przewodniczący Rady Gminy w Policznie -Paweł Jędra

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh.Jerzy Kowalski

Proboszcz Parafii Policzna ks.Janusz Krupa

Wiceprezes ZOW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego  dh.Zbigniew Gołąbek

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP w Zwoleniu mł.bryg.Marcin Płachta

 

W trakcie Zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe władze Związku w osobach:

Prezes – Tadeusz Głowacki

Wiceprezes –Zbigniew Wołyński

Wiceprezes –Czesław Gajda

Komendant Gminny – Adam Kałdonek

Sekretarz –Andrzej Wieczorek

Skarbnik –Dawid Jędra

Członek Prezydium – Andrzej Cegiełko

Członek Zarządu – Roman Byzdra

Członek Zarządu –Bogusław Kuciara

Członek Zarządu – Eugeniusz Gryka

Członek Zarządu –Piotr Figura

Członek Zarządu –Ksiądz Janusz Krupa

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Przewodniczący –Ryszard Ociesa
  2. Wiceprzewodniczący –Sławomir Karsznia
  3. Sekretarz – Piotr Słyk

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP zgodnie z uchwałą wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP następujących przedstawicieli:

  1. Tadeusz Głowacki
  2. Adam Kałdonek

Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zwoleniu  w osobach:

  1. Andrzej Cegiełko – OSP Władysławów
  2. Czesław Gajda – OSP Zawada Stara
  3. Tadeusz Głowacki –OSP Policzna
  4. Adam Kałdonek – OSP Policzna
  5. Roman Wołyński –OSP Czarnolas

        W trakcie dyskusji zostały wypracowane wnioski do realizacji na lata 2016-2020.