Policzna, dn. 28.06.2018r.

 

     Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Policzna mogą składać do tutejszego Urzędu (pokój Nr 16) wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 10 lipca 2018 r.

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć:

  • wniosek o płatności bezpośrednie na bieżący rok złożony do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

  • kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej jaki i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Policzna (pokój Nr 16) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Policzna.

Do pobrania: Wniosek o oszacowanie szkód

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec