W dniu 24 września 2017r. we Władysławowie odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w nowo wyremontowanej remizie OSP. Wójt Gminy Policzna przeznaczył znaczne środki finansowe w związku z powyższym remontem. Druhowie z jednostki częściowo pomagali w pracach remontowych.

W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe Gminy Policzna na czele z Wójtem Gminy- Tomaszem Adamiec, Przewodniczącym Rady- Gminy Pawłem Jędra, Sekretarz Gminy- Teresą Marszałek, Skarbnik Gminy- Teresą Makuch oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie na czele z Prezesem Andrzejem Cegiełko oraz zaproszeni goście:

Prezes ZP ZOSP RP druh Jerzy Kowalski,

po. Komendanta Powiatowego PSP w Zwoleniu

mł. bryg. Mariusz Grudziński

st, bryg. w st. spocz. Krzysztof Płachta,

z-ca dowódcy JRG mł. bryg. Marcin Płachta

Prezes ZG ZOSP RP w Policznie

druh Tadeusz Głowacki

Prezes OSP w Czarnolesie

druh Zbigniew Roman Wołyński

Prezes OSP w Zawadzie Starej

druh Czesław Gajda

Komendant Gminny ZOSP w Policznie

bryg. w st. spocz. Adam Kałdonek,

Lista nagrodzonych za „Za zasługi dla pożarnictwa”:

Złotym medalem uhonorowani zostali druhowie:

 1. druh Eugeniusz Gugała

 2. druh Janusz Kolak

 3. ruh Sławomir Krześniak

 4. druh Bogdan Klimowicz.

Brązowym medalem zostali uhonorowani:

 1. druh Andrzej Grzegorz Cegiełko

 2. druh Artur Król

 3. druh Marcin Stępień

 4. druh Wojciech Stępień.

  Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1/2017 z dnia 20 marca 2017r.

Odznaką Wysługa lat odznaczeni zostali:

 1. Druh Cegiełko Andrzej -15 lat

 2. Druh Mateusz Cegiełko-10 lat

 3. Druh Gugała Eugeniusz – 40 lat

 4. Druh Klimowcz Bogdan-45 lat

 5. Druh Klimowicz Roman- 30 lat

 6. Druh Kolak Janusz- 30 lat

 7. Druh Król Artur -30 lat

 8. Druh Król Tomasz-5 lat

 9. Druh Krześniak Sławomir- 40 lat

 10. Druh Rywacki Jan – 20 lat

 11. Druh Stępień Marcin- 20 lat

 12. Druh Stępień Wojciech-15 lat

 13. Druh Warchoł Krzysztof- 30 lat

 14. Druh Wojas Łukasz- 10 lat

Szczególnym Dyplomem uznania za długoletnią działalność w jednostce uhonorowany został druh Jan Klimowicz.

Druhny i druhowie otrzymali dyplomy uznania za działalność społeczną w jednostce.

Po uroczystościach o godz.12.00 odbyła się msza święta w Kościele Matki Bożej Fatimskiej w Ługach w intencji wszystkich strażaków.