Uroczyste otwarcie budynku Centrum Rehabilitacji i Opieki Społecznej w Policznie zainaugurowano przed wejściem głównym budynku 1 grudnia 2017r. Na otwarcie tłumnie przybyli zaproszeni goście: władze samorządowe, projektanci, wykonawcy, radni, sołtysi, mieszkańcy jak i pacjenci.
Wójt – Tomasz Adamiec powitał serdecznie przybyłych gości, przybliżył wszystkim historie i potrzebę powstania nowo wybudowanego Centrum. Określił priorytety, jakimi się kierował podczas podejmowania decyzji o budowie rehabilitacji- „to pomoc mieszkańcom w przezwyciężaniu różnego rodzaju barier i pokonywaniu trudności” – powiedział Wójt. Podziękował serdecznie wszystkim za poniesione wysiłki i trudy podczas budowy. Wraz zaproszonymi gośćmi – Wójt dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Proboszcz parafii w Policznie- ks. Janusz Krupa, odmówił modlitwę i
poświęcił obiekt.
Wójt zaprosił wszystkich przybyłych do zwiedzania poszczególnych pomieszczeń rehabilitacji oraz pomieszczeń GOPS.