Daniel Szczepaniak  – uczeń Zespołu Placówek Oświatowych Policzna  został laureatem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma” w kategorii szkół ponadpodstawowych.

20 marca Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie gościła uczestników okręgowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma”. Konkurs zorganizowała Kancelaria Senatu RP, a patronat nad nim objął Marszałek Stanisław Karczewski. Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Uczestnicy konkursu mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła. Podczas uroczystości zostali wyłonieni finaliści konkursu w kategorii: szkoła podstawowa – Natalia Łygan – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży i szkoła ponadpodstawowa – Daniel Szczepaniak – Zespół Placówek Oświatowych Policzna.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów

Wójt Gminy Policzna

Tomasz Adamiec