TURNUS REHABILITACYJNY DLA DZIECI ROLNIKÓW CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU  ZDROJU

                                                          TERMIN

                                              25.06.2023 15.07.2023

                  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W PT KRUS W ZWOLENIU

                                         DO DNIA 12 MAJA 2023 ROKU

         Wnioski do pobrania osobiście w siedzibie naszej placówki  lub na stronie internetowej:

                           www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/

 

 

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnus rehabilitacyjny :

  1. Przynajmniej jedno z rodziców(opiekunów prawnych ) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
  2. Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko , o którym mowa a art. 29.ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2023 poz. 208 i 337);

3.Wiek-dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat);

4.Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę , przez którego leczone jest dziecko ;

5.Pierwszeństwo skierowania na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ( do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności), z zastrzeżeniem , że są zdolne do samoobsługi.                                                                                                                                                                              

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny nastąpi z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Radomiu pod nadzorem pracowników.