Angielski czas start!

 

Wójt Gminy Policzna zaprasza na nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego od  20 października 2021 r. według następującego rozkładu grup i godzin:

 

Środy:

Grupa kl. 0 – 1 godz. 15.10 – 16.10

Grupa kl. 2 – 3 godz. 16.15 – 17.15

Piątki:

Grupa kl. 4-5 godz. 15.15 – 16.15

Grupa kl. 8    godz.16.20 –   17.20

 

Zajęcia w wymiarze 60 minut raz w tygodniu.

Uczniowie będą mieli dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowywanych na każde zajęcia.

Grupy są otwarte, istnieje możliwość dopisania się do nich w dowolnym momencie roku szkolnego.

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach dla nowych osób będą dostępne na świetlicy u osoby prowadzącej je, a także w szkole u wychowawców klas.