Szkolenia dla rolników

 

Policzna, dn. 18.06.2015r.

 

Szanowni Państwo

 

Urząd Gminy Policzna informuje, że w dniu 01.07.2015r. (środa) o godzinie 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnolesie odbędzie się szkolenie dla rolników prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu, przy udziale pracowników ARiMR w Zwoleniu. Tematyka spotkania obejmowała będzie m.in:

 

  1.  Obowiązki posiadaczy zwierząt: rejestracja, znakowanie, księga rejestracji;
  2.  Płatności do zwierząt;
  3.  Kontrole w zakresie kwalifikowania zwierząt do płatności;
  4.  Kontrole wymogów wzajemnej zgodności;
  5.  Pasze: wymagana dokumentacja w gospodarstwie;
  6.  Postępowanie przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin;
  7.  Wymagania dotyczące uzyskania decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy…;
  8.  Program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na lata 2015-2017;
  9.  Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń;

 

Serdecznie zapraszamy.