Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Policzna

Obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa: I – III klasa /II grupa: IV – VI klasa / III grupa: młodzież gimnazjalna

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie Ozdoby Świątecznej – forma i technika dowolna( bombka, stroik, gwiazda, choinka itp. )

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora , klasa, adres szkoły.

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

Konkurs trwa od 22 listopada do 22 grudnia 2017 r.

Prace należy składać w Świetlicy Gminnej w Policznie w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 stycznia 2018 r o godz.15.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej w regulaminie konkursu.


WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 REGULAMIN KONKURSU

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Organizator Świetlica Gminna w Policznie

ul. Bolesława Prusa 4

tel. 48 6770048

Cel

 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

 2. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;

Uczestnicy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Policzna;

 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa – I-III klasa,

II grupa – IV-VI klasa

III grupa – młodzież gimnazjalna

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Ozdoby Świątecznej w dowolnej formie i dowolną techniką (bombka, stroik, gwiazda, choinka, itp.)

 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;

 3. Do wykonania stroiku prosimy nie używać żywego świerku!

 4. Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora pracy , klasa, adres szkoły;

 5. Konkurs trwa od 22 listopada 2017r. do 22 grudnia 2017r;

 6. Prace należy złożyć w Świetlicy Gminnej w Policznie w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2017 r;

 7. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę;

 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;

 9. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;

 10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;

 11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://policzna.ugm.pl/

 12. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy pokonkursowej;

Nagrody

 1. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;

 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 4 stycznia 2018 r o godz.15.00, w Świetlicy Gminnej w Policznie.