Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nadal będzie złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem „aplikacji suszowej” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

 

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1436022/

 

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Policzna w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).  

 

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

 

Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć:

  1. kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.
  2. w wypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt informacja  o ich ilości zadeklarowana w  ARIMR

 

 

BARDZO WAŻNE

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy”, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                /-/ Tomasz Adamiec