Policzna 15.10.2018r

W dniu 13 października 2018r. o godz. 15.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Policzna Pana Tomasza Adamca oraz członków Zarządu Gminnego ZOSP RP w Policznie ze strażakami seniorami z terenu gminy Policzna.

Wójt Gminy wręczył zaproszonym strażakom listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wieloletnią działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Policzna. Wójt- Tomasz Adamiec odczytał życzenia okolicznościowe:

Panie Prezesie, Panie Komendanci, Drodzy Druhowie.

Serdecznie gratuluję bohaterskiej postawy oraz wieloletnich zasług w działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Policzna.

Ochotnicze straże pożarne to organizacje społeczne, których najważniejszym zadaniem jest troska o bezpieczeństwo obywateli i ich mienia. Podobnie jak w ubiegłych dziesięcioleciach, tak i teraz zajmują w historii polskich miast i wsi szczególne miejsce. Druhowie OSP dbają o oprawę i doniosły charakter świat patriotyczno-religijnych, organizują spotkania integrujące mieszkańców. Mają znaczący wpływ na życie lokalnej wspólnoty, umacniają poczucie jej jedności, pielęgnując tym samym tożsamość małych ojczyzn.

Bycie członkiem OSP oznacza ciągłą gotowość do działania, wymaga odwagi sprawności, doświadczenia i siły charakteru. W trakcie służby w OSP daliście się poznać jako wzorowi strażacy ochotnicy, bez wahania gotowi nieść pomoc potrzebującym, a także bezinteresownie podejmować się zadań trudnych, ryzykownych, a zarazem odpowiedzialnych. Swoim wspaniałym zachowaniem oraz gotowością niesienia pomocy w bardzo trudnych warunkach potwierdziliście, że działanie w OSP jest Waszym prawdziwym życiowym powołaniem.

Pragnę Wam podziękować za pełną oddania służbę strażacką a także niezłomność, odwagę i ofiarność. Życzę wielu kolejnych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wyrażam nadzieję, ze dotychczasowa działalność w strażackich szeregach będzie dla WAS zawsze źródłem niegasnącej satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku, zaś Św. Florian będzie czuwał nad Wami i Waszymi bliskimi w każdym czasie.„

Życzenia od Zarządu Gminnego przesłali również Prezes ZG ZOSP RP w Policznie druh Tadeusz Głowacki i Komendant Gminny OSP druh Adam Kałdonek.

W uroczystości uczestniczyło 11 druhów seniorów. Po życzeniach był poczęstunek i wspólne wspomnienia.