Budżet Gminy Policzna na 2018 rok – został przez radnych gminy podjęty jednogłośnie. W dniu 28 grudnia 2017 roku odbyła się bardzo ważna i ostatnia sesja Rady Gminy w tym roku.

Tomasz Adamiec omówił realizacje zadań wykonanych w 2017 roku i szczegółowo przedstawił projekt budżetu na rok 2018. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

Podczas Sesji Wójt gminy- Tomasz Adamiec wręczył nagrody i dyplomy Laureatom XI Powiatowego Konkursu Producentów Rolnych – Justynie Sikora (I miejsce), Romanowi Chołuj (II miejsce), Michałowi Maciejczyk (III miejsce). Dziękując za godne reprezentowanie gminy.

Wójt złożył podziękowania Radnym gminy za okazane zrozumienie i przychylność w realizacji zadań. Sołtysom za bardzo ciekawe pomysły i podpowiedzi dotyczące rozwiązywania problemów naszych mieszkańców oraz za pracę w terenie. Dyrektorom szkół za wzorowe prowadzenie placówek Oświatowych, kształcenie i wychowanie młodzieży. Sekretarz Gminy- Teresie Marszałek za cenne rady, Skarbnik Gminy – Teresie Makuch za znajdowanie środków finansowych, Kierownikowi GOPS- Iwonie Olejarz za pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pomocą społeczną.

Wójt- Tomasz Adamiec wraz z podziękowaniami powiedział:

Przed nami rok 2018…do którego jesteśmy przygotowani.

Mamy jasno sprecyzowane i określone cele oraz zaplanowane zadania. Nadal chcemy pomagać potrzebującym, troszczyć się o dobro mieszkańców, a także dbać o wizerunek naszej gminy nie zapominając przy tym o inwestycjach i jeszcze agresywniej aplikować o środki zewnętrzne.

Życzę państwu, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł same dobre dni. Życzę dużo zdrowia, niekończącego się optymizmu, dystansu do samych siebie i wszystkich problemów oraz nadziei na lepsze jutro.

Życzę wszystkim abyśmy za rok mogli się spotkać na sesji Rady Gminy na podsumowaniu naszej wspólnej 4 letniej pracy i w chwili refleksji, aby każdy z nas mógł sobie powiedzieć:

    „Dobra Robota”. Wszystkiego Najlepszego…