Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało publikację pt. „Biało-Czerwona”. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie: www.mswia.gov.pl.

Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej. Treść publikacji pt. „Biało-Czerwona” może być znakomitą podstawą do przeprowadzenia lekcji wychowania obywatelskiego z okazji zbliżającego się Dnia Flagi. To ogromna szansa, by dzieci i młodzież poznały zasady traktowania barw narodowych z szacunkiem.