Przypominamy o terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Urząd Gminy w Policznie przypomina o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 15 lipca należy wpłacić ratę za miesiące maj i czerwiec.

Wpłat można dokonywać gotówką u inkasenta – sołtysa, lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Policzna nr: 24 9157 0002 0010 0100 0765 0002

W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie należności pieniężnych zostanie wystawione upomnienie, a w dalszej kolejności wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Terminy wpłat prezentują się następująco:

za miesiące: maj, czerwiec do 15 lipca,

za miesiące: lipiec, sierpień do 15 września,

za miesiące: wrzesień, październik do 15 listopada,

za miesiące: listopad, grudzień do 30 grudnia.