PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

OD 03.08.2020 r.
DO 31.08.2020 r.

Pokój nr 2 w Urzędzie Gminy Policzna
podatki

Faktury zakupu oleju napędowego
od dnia 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.