Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w

dniach:

 01.08. 2018 r. do 25.08.2018r.

będą trwały zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018”. Wsparcie dotyczy osób

spełniających kryteria określone w art. 7 o pomocy społecznej oraz

której dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej;

-1028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

    Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Policznie.