Poszukiwani Wolontariusze w związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów 2022”

 

  • Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok

 

Jakiego wsparcia mogą potrzebować seniorzy:

  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w realizacji recept;
  • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów;
  • wspólne spędzanie czasu z seniorem, w tym spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.;
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych i innych artykułów podstawowej potrzeby, zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków;
  • wsparcie seniorów w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi etc.

Osoby zainteresowane świadczeniem wsparcia seniorom prosimy o bezpośredni kontakt  z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie Panią Iwoną Olejarz, tel. (48) 677-00-42 wew., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

            Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać potrzeby osób 65+.

 

Z poważaniem,

Iwona Olejarz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie