Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach:

29 – 30.03.2018 r. ( czwartek, piątek )

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. 800 – 1430 będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego ” Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 „.