I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021Plus”

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K

21. 06. 2023 roku (środa) w godz. 08.00-14.30

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Z

22.06. 2023 roku ( czwartek)w godz. 08.00-14.30

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie oraz o przestrzeganie kolejności alfabetycznej.