Policzna,dn.01.08.2023r.

 

I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021Plus”

 

 

  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K

 

  1. 08. 2023 roku (środa) w godz. 08.00-14.30

 

  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Z

 

10.08. 2023 roku (czwartek)w godz. 08.00-14.30

 

 

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie oraz o przestrzeganie kolejności alfabetycznej.