Za nami kolejne święto dziękczynienia za zebrane plony rolne w 2017 roku.

W kościele parafialnym pw. Świętego Stefana w Policznie została odprawiona msza dziękczynna za zebrane plony. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Zespół Ludowy „Sobótka” z Czarnolasu, rolnicy z Wilczowoli, Frankowa i Jadwinowa przynieśli wykonane przez siebie wieńce dożynkowe.

          Po uroczystej mszy świętej odbył się Zwoleński Festiwal Chleba – XIX Dożynki Powiatowe w Zwoleniu, w których udział wzięły wszystkie gminy powiatu zwoleńskiego.

Pragnę serdecznie podziękować i złożyć gratulacje zespołowi Ludowemu „Sobótka” z Czarnolasu, Paniom; Jadwidze Wrochna, Iwonie Karaś i Joannie Maślanek za pomoc i szereg działań związanych z przygotowaniem stoiska dożynkowego, które zajęło I miejsce w konkursie pn. „Najładniejsze stoisko dożynkowe 2017”.

Gratuluję Wojciechowi Molendzie za otrzymanie odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziękuję, starostom gminnym Państwu Anecie i Sławomirowi Sztobryn. Serdeczne gratulacje kieruję do Państwa Justyny i Wojciecha Sikora za udział i wygraną w „Powiatowym Konkursie Producentów Rolnych 2017”. Dziękuję Zakładowi Piekarniczo- Cukierniczemu Piotra Figury z Czarnolasu za wypiek chleba.

Szczególne podziękowania składam Pani Teresie Jasińskiej za wykonanie pięknego wieńca dożynkowego”.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Adamiec