Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Policznie „Łączymy Pokolenia”

za przykładną współpracę, udzieloną pomoc, przychylność i wsparcie oraz kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców.

Dziękuję szczególnie za reprezentowanie naszej gminy i Wasz udział w Festiwalu Ziemniaka 2021 organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej. Wasza praca przyczynia się do tego aby wieś była właściwie postrzegana i doceniana.

Życzę wytrwałości oraz wielu sukcesów.

Wójt Gminy Policzna

Tomasz Adamiec