9 czerwca 2021 r. w naszym urzędzie miało miejsce podpisanie umowy z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej w Policznie.

Dofinansowanie wyniesie 2,7 mln złotych i pochodzić będzie z instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach inwestycji w centrum Policzny powstanie  wielofunkcyjny, nowoczesny i wyposażony w ekologiczne technologie budynek.

W jednej części budynku znajdą się pomieszczenia dziennego pobytu
dla seniorów, biblioteka z czytelnią, świetlica gminna, sala widowiskowo-prelekcyjna oraz pomieszczenia dla pogotowia ratunkowego. Zaś w drugiej części budynku zaplanowano pub, który będzie umożliwiał aktywne spędzanie czasu– grając w bilard, rzutki czy kręgle lub oglądania wydarzeń sportowych, natomiast przestronny dziedziniec pozwoli na organizowanie kiermaszów i innych wydarzeń kulturalnych.

Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego wygodnego miejsca
do integracji społeczności lokalnej gminy Policzna, ale również gmin sąsiednich, a także mieszkańców sąsiednich powiatów oraz turystów licznie odwiedzających Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Projekt doprowadzi do stworzenia miejsca nowoczesnego, atrakcyjnego
dla mieszkańców gminy i okolic, wyróżniającego się spośród innych tego typu budynków –Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec