Warszawa, dnia 19.01.2018 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

WBZK-I.7011.3.2018

wg rozdzielnika

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 3

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 17:00 dnia 19.01.2018 do godz. 10:00 dnia 20.01.2018

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak

Godzina i data wydania: godz. 12:55 dnia 19.01.2018

WCZK MUW

/-/ Jerzy Rybicki