W dniu 07 marca 2018r. w Świetlicy Gminnej w Policznie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej ma na celu propagowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Sekretarz Gminy – Pani Teresa Marszałek przywitała młodzież życząc wszystkim powodzenia.

Komisja w składzie dokonała oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:

1. mł. bryg.Mariusz Grudziński -przewodniczący

2. dh. Adam Kałdonek-sekretarz

3. dh. Andrzej Wieczorek – członek

W turnieju wzięło udział ogółem 15 osób.

W wyniku przeprowadzonej oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych

w poszczególnych grupach klasyfikacja przedstawiała się następująco:

W grupie wiekowej szkoły podstawowe :

I miejsce zajęła – Julia Orłowska –ZSzP Czarnolas.

II miejsce Jagoda Szafrańska – ZSzP Czarnolas

III miejsce Magdalena Wolszczak –ZSzP Czarnolas

W grupie wiekowej –gimnazjum :

I miejsce zajęła Małgorzata Cygan – ZSzP Czarnolas

II miejsce Łukasz Orłowski – PG Policzna

III miejsce Magdalena Miękus –PG Policzna

Osoby, które zajęły I miejsca w swoich grupach wiekowych będą reprezentowały Gminę Policzna w eliminacjach Powiatowych w Zwoleniu.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju ufundował Wójt Gminy – Tomasz Adamiec.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i kadrze nauczycielskiej P. Krzysztofowi Kalinowskiemu i P. Adamowi Madej za przygotowanie do Turnieju dzieci oraz młodzieży.