ŚWIETLICA GMINNA W POLICZNIE WRAZ ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI, ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLICZNIE I ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE ORGANIZUJĄ XVI GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – DLA UCZNIÓW GMINY POLICZNA – 26 styczeń 2018 r . 

/PIĄTEK – GODZ. 9.00 ZPO w Policznie/

– DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA –27 styczeń 2018 r.

/SOBOTA – GODZ.9.00 ZPO w Policznie/

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 22 stycznia 2018 r .w Świetlicy Gminnej tel./48/ 6770048 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 20.00 , oraz przez nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych placówkach .