Informuje, iż od dnia 14 grudnia 2020r. wznawia posiedzenia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie.

 

 

               Wójt Gminy Policzna  

/-/ Tomasz Adamiec