W dniu 26 września 2021r w Zawadzie Starej odbyły się uroczystości z okazji

90-lecia powstania jednostki OSP.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw.Świętej Trójcy w Gródku. Następnie uroczystości odbyły się na placu OSP w Zawadzie Starej.

Prezes OSP dh Czesław Gajda powitał zaproszonych gości i przedstawił historię powstania jednostki.

Na uroczyste obchody przybyli:

Senator Rzeczypospolitej Polskiej -Stanisław Gogacz

V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski

st.bryg Paweł Potucha -Komendant Powiatowy PSP w Zwoleniu

kadra kierownicza PSP w Zwoleniu

dh Jerzy Kowalski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zwoleniu

Przewodniczący Rady Gminy w Policznie -Paweł Jędra

Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec

Sekretarz Gminy – Robert Strzelecki

Skarbnik Gminy -Anna Pawelec

druhowie Prezesi z jednostek na terenie gminy z pocztami sztandarowymi

mieszkańcy Zawady Starej

Na wstępie uroczystości odczytano uchwały i odznaczono zasłużonych druhów:

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

dh Zenon Wolszczak

dh Henryk Pawlonka

dh Czesław Gajda

Uchwałą Zarządu Gminnego ZOSP RP Oddział w Policznie odznaką „Za wysługę lat” odznaczeni zostali:

  1. Zenon Wolszczak – 50lat

dh Czesław Gajda –  50lat

dh Henryk Pawlonka -45lat

dh Henryk Kępka – 30lat

dh Sławomir Podsiadły – 30lat

dh Ryszard Ociesa – 20lat

dh Mariusz Wieczorek – 10lat

Dyplomy uznania otrzymali druhowie:

dh Sławomir Kępka

dh Robert Dziosa

dh Karol Ociesa

dh Paweł Gajda

dh Bartosz Bolek

dh Kacper Gogacz

dh Michał Podsiadły

dh Kazimierz Gogacz

dh Jan Jasik

dh Kazimierz Płaza

dh Antoni Ziemka

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił medalem PamiątkowymPro Masovia”

jednostkę OSP w Zawadzie Starej

Wójta Gminy Policzna -Tomasza Adamiec

dh Zenona Wolszczaka

dh Henryka Pawlonkę

dh Czesława Gajdę

Wójt Gminy Policzna wyróżnił Dyplomem Uznania z okazji 90-lecia powstania Ochotniczą Straż Pożarną w Zawadzie Starej.

Zaproszeni goście zabrali głos w uroczystości życząc strażakom wytrwałości w wykonywanej służbie ,dalszych jubileuszy.

 

Na zakończenie odbyło się przekazanie sprzętu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski dla jednostki OSP w Policznie.