ŚWIETLICA GMINNA wraz ze współorganizatorami ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLICZNIE I ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE ORGANIZUJĄ XV GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

– DLA UCZNIÓW GMINY POLICZNA – 24 lutego 2017 r /PIĄTEK – GODZ. 9.00 ZPO w Policznie/

– DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA –25 lutego 2017 r. /SOBOTA – GODZ.9.00 ZPO w Policznie/

    ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 20 lutego 2017 r .w Świetlicy Gminnej tel./48/ 6770048 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 20.00 , oraz przez nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych placówkach i dostarczeniu list do organizatora.

ORGANIZATORZY