Wójt Gminy Policzna zaprasza na nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego od października 2021 r.

 

-zajęcia będą się odbywać w Świetlicy Gminnej w Policznie,

-w zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas 0-VIII Zespołu Placówek Oświatowych Policzna oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie,

-aby zapisać się na zajęcia wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa w zajęciach i przekazać
do wychowawcy klasy.