Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do zapoznania z dokumentacją dotyczącą naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2: