23 lutego, w świetlicy gminnej w Policznie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które na długo zostanie zapamiętane przez mieszkańców i uczestników uroczystości. W atmosferze uznania i szacunku, Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie oraz jej członek, druh Jan Klimowicz, zostali uhonorowani Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia”. To wyjątkowe odznaczenie, przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, stanowi wyraz najwyższego uznania dla osób i instytucji zasłużonych dla regionu i województwa.

Inauguracji uroczystości dokonał wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli się nie tylko wyróżnieni bohaterowie dnia, ale także wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wiceprezydent miasta Radomia Łukasz Molenda, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu Paweł Potucha oraz przedstawiciele jednostek OSP, a także Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z tego terenu . To było spotkanie, podczas którego wspólnie świętowano osiągnięcia i tradycję strażacką.

Medal „Pro Mazovia” – symbol poświęcenia

Podczas uroczystości szczególne emocje wzbudziło wręczenie Medali Pamiątkowych „Pro Mazovia”. Wicemarszałek Rafał Rajkowski, przekazując odznaczenia, podkreślił wieloletni wkład OSP we Władysławowie oraz druha Jana Klimowicza w zapewnianie bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom. Warto dodać, że druh Klimowicz to postać wyjątkowa –  tradycja strażacka jest obecna w jego rodzinie od pięciu pokoleń, co czyni jego poświęcenie jeszcze bardziej godnym podziwu.

Wspólne gratulacje i podziękowania

Gratulacje i podziękowania płynęły ze wszystkich stron. – Dziś szczególnie chcemy podziękować i wyrazić nasze uznanie dla druha Jana Klimowicza oraz całej jednostki OSP we Władysławowie. Wasze poświęcenie, odwaga i gotowość do niesienia pomocy są dla nas wszystkich inspiracją i dowodem na to, że prawdziwe bohaterstwo tkwi w codziennym, niesłabnącym zaangażowaniu – powiedział wójt Tomasz Adamiec. Do tych gratulacji dołączyli również zaproszeni goście oraz brać strażacka.

Dalsze wsparcie i rozmowy o przyszłości

Spotkanie stało się również okazją do rozmów o przyszłości i potrzebach straży pożarnych w regionie. Wicemarszałek Rafał Rajkowski, zwracając się do strażaków, podkreślił: – Jestem tutaj z wami, by wyrazić swoje wsparcie i podziękowanie za waszą nieustanną gotowość do niesienia pomocy. Ochotnicze Straże Pożarne są fundamentem bezpieczeństwa w naszym regionie. Dzięki waszemu poświęceniu i profesjonalizmowi możemy czuć się bezpieczniej. W imieniu władz województwa, chcę podziękować za każdy dzień waszej służby i jako strażak ochotnik zadeklarować dalszą gotowość do wspierania waszych jednostek – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, które na pewno stanie się cenną pamiątką tego wyjątkowego dnia. Uroczystość wręczenia Medali Pamiątkowych „Pro Mazovia” nie tylko uhonorowała zasługi OSP we Władysławowie i druha Jana Klimowicza, ale również stała się wyrazem szacunku i wdzięczności społeczności za niesienie pomocy i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.