Bardzo miło jest nam poinformować, iż Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego został wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem Pamiątkowy PRO MASOVIA . Medal ten przyznawany jest za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

26 września 2021 r. medal został wręczony Wójtowi przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego.