Gmina Policzna dnia 02.06.2022 roku podpisała umowy na otrzymaną pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 40 000,00 zł (4 x 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Łuczynów, Ługowa Wola, Piątków, Stanisławów.