Policzna, dn. 2024-01-04

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY POLICZNA

 

 

Odnosząc się do informacji pojawiających się w mediach społecznościowych informuję, że w dniu 18.12.2023 r. po otrzymaniu telefonicznego powiadomienia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu o możliwości wykrycia bakterii w próbkach wody z Hydroforni Policzna (badanie trwa kilka dni), pracownik gminy otrzymał ode mnie bezpośrednie polecenie o zamknięciu tejże Hydroforni i jej dezynfekcji. Jednocześnie informuję, że w tym samym czasie wodociąg w Policznie wypełniła woda ze zmodernizowanej Hydroforni Czarnolas.

Z uwagi na awarie i inne zdarzenia losowe już kilka lat wcześniej poleciłem utworzenie połączenia, pomiędzy Hydrofornią Policzna a Hydrofornią Czarnolas. W momencie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w jednej z Hydroforni pracę przejmuje druga Hydrofornia, co zabezpiecza dostawę dobrej jakości wody do mieszkańców Naszej Gminy.

Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców Gminy Policzna i zapewnić,  iż woda w naszym wodociągu jest dobrej jakości, a Państwa bezpieczeństwo stawiam na pierwszym miejscu.

 

Z wyrazami szacunku

Wasz Wójt – Tomasz Adamiec