Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Zwoleniu, w związku z występowaniem na terenie kraju licznych ognisk grypy ptaków u ptactwa dzikiego wywołanych przez wysoce zjadliwy wirus grypy H5N1 oraz informacją opublikowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu przypadków infekcji wśród kotów domowych, spowodowanych tym samym wirusem, prosi o  upowszechnienie  zaleceń, dotyczących ograniczenia do minimum ryzyka przeniesienia zakażenia na ludzi.

            Zaleca się:

  • właścicielom zwierząt domowych – ograniczanie kontaktu zwierząt domowych (np. rasy myśliwskie, koty wychodzące) z chorym/martwym dzikim ptactwem, a w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych u zwierząt udanie się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii,
  • utrzymywanie, jeśli to możliwe, kotów w domach. Ewentualne wypuszczenie zwierzęcia na balkon, taras powinno być poprzedzone myciem podłoży z użyciem standardowych detergentów,
  • zapobieganie kontaktu kotów z obuwiem, które używane jest poza domem,
  • karmienie kotów pożywieniem pochodzącym wyłącznie ze znanych źródeł,
  • przestrzeganie podstawowych zasad higieny w kontakcie ze zwierzętami,
  • unikanie kontaktu z dzikim ptactwem,
  • stosowanie środków ochrony osobistej w przypadku osób pracujących w jakimkolwiek kontakcie z  drobiem/ptactwem
  • zwracanie uwagi na wystąpienie objawów grypopodobnych takich jak gorączka, kaszel, zapalenie spojówek i inne, a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy skontaktować się z  lekarzem.

 

https://www.wawa.piw.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZASADY-OCHRONY-BIOLOGICZNEJ-OSOB-I-ZWIERZAT-W-ZWIAZKU_Z_HPAI.pdf