Drodzy Mieszkańcy Gminy Policzna.

Po raz kolejny dla naszej Małej Ojczyzny napływają dotacje finansowe!!!

Tym razem Nasz Wójt Tomasz Adamiec w dniu 2021-09-09 podpisał umowę na dofinansowanie na „Utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2021 roku”. Kwota dotacji to 26 406 zł!

 

Oprócz wyżej wymienionej dotacji Gmina Policzna złożyła wnioski na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP Policzna i OSP Czarnolas”. Montaż fotowoltaiki przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej redukując jednocześnie emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Na te zadania również otrzymaliśmy dotację w kwocie 39 780 zł. Prezesi poszczególnych OSP podpisali stosowne umowy.