W piątek, 28 sierpnia 2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnolesie obchodziła swój setny jubileusz. Obchody rozpoczęto od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Czarnolesie, na której Ksiądz Proboszcz Mirosław Maj przedstawił historię szkoły. Po mszy świętej władze samorządowe, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod budynek szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Na wstępie został odśpiewany Hymn Państwowy w obecności pocztów sztandarowych a następnie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Justyna Mierzejewska-Figura, która powitała wszystkich gości . Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Szkoła była świadkiem historii pisanej przez nauczycieli, uczniów, pracowników administracji, obsługi, rodziców i przyjaciół. W jej historii odcisnęły się ślady po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. W niej zostawiliśmy cząstkę siebie. Znaczące jest również to, że dni szkoły to istotna część wsi, której istotnym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki. Ktoś powiedział, że podstawą szkoły jest uczeń, duszą nauczyciel, a dumą absolwenci – mówiła Pani dyrektor.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec – Spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości, 100-lecia szkoły w Czarnolesie. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości dzisiejszego święta. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością. Szkoła w Czarnolesie nigdy nie była tylko miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy oddali swoje umiejętności i swój entuzjazm. Stuletnia tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki była najwyższym przesłaniem dla wszystkich, którzy dbali o jej wizerunek – mówił Wójt Tomasz Adamiec.

Wielkim zaszczytem dla Szkoły było odznaczenie wręczone przez Wicemarszałka Rafała RajkowskiegoSzkoła w Czarnolesie została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia”, najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zostały również wręczone dyplomy dla nauczycieli w podziękowaniu za wieloletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz cenny wkład wniesiony w rozwój placówki, a także odznaczenia dla osób, które tworzyły tą szkołę i przyczyniły się do jej rozwoju.

W części artystycznej na scenie zobaczyć mogliśmy uczennice szkoły, recytujące fraszki Jana Kochanowskiego oraz występ dyrektor szkoły Justyny Mierzejewskiej-Figura, a także Katarzyny Kubiak przy akompaniamencie Jana Kubiaka i Tomasza Kubiaka.

Po zakończeniu części artystycznej wszyscy zebrani goście udali się do Parku przy Muzeum Jan Kochanowskiego w Czarnolesie aby złożyć kwiaty pod pomnikiem Jana Kochanowskiego – patrona szkoły.

HISTORIA SZKOŁY W CZARNOLESIE

Historia szkoły sięga początków XX wieku. W roku szkolnym 1919/1920 dzięki staraniom mieszkańców wsi została otwarta jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Losy szkoły były różne. Zmieniały się lokalizacje szkoły, jej dyrektorzy i pracownicy.

Przez wiele lat nauka odbywała się w wynajętych prywatnych domach. Dopiero w 1930 roku mieszkańcy wsi, za namową Stanisława Zawadzkiego – właściciela tutejszego majątku, i przy dużym zaangażowaniu kierownika szkoły Józefa Wiraszki, podjęli się wybudowania nowego budynku szkoły w Czarnolesie. W tym celu opodatkowali się w kwocie 3 zł od morgi, co dało sumę 4000 zł. Dodatkowe fundusze uzyskano także z Wydziału Powiatowego w Kozienicach, Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego i Zarządu Gminy Policzna.

Już w 1933 roku oddano do użytku jedną salę lekcyjną i kancelarię.

Od 1933 r. kierownikiem szkoły był Antoni Jaworski. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu mieszkańców Czarnolasu, którzy przy budowie społecznie wykonywali wszelkie prace, szkołę (całkowicie wykończoną) oddano do użytku w 1935 r. Nowy budynek mieścił sale lekcyjne, kancelarię i na piętrze dwa mieszkania nauczycieli. W tym czasie była to już Szkoła czteroklasowa. W roku szkolnym 1935/1936 do szkoły uczęszczało 148 uczniów. Pracowało wtedy czworo nauczycieli. Szkoła organizowała dla starszej młodzieży (14-21 lat) kursy dokształcające w zakresie 3-4 klas szkoły powszechnej. Ze względu na dużą ilość chętnych organizowano je kilka razy do roku. Naukę prowadzili społecznie miejscowi nauczyciele.

Szkoła nie przerwała działalności w latach okupacji hitlerowskiej mimo częstych zmian nauczycieli.

W 1946 r. z inicjatywy nauczyciela Stanisława Jagielskiego przy szkole powstało Koło Młodzieży Polskiej Czerwonego Krzyż, skupiające około 100 członków. Organizowano akcje higieniczne i charytatywne, które objęły najuboższych w okolicy. W 1949 r. w szkole otwarty został gminny punkt biblioteczny.

Do 1956 r. szkołą kierowali: Eugenia Kowalewska, Mieczysław Kotulski, Józef Mędrzak. Ten ostatni pełnił również funkcję Gminnego Inspektora Pedagogicznego do walki z analfabetyzmem. Swoim zaangażowaniem w sprawy szkoły zdobył uznanie nauczycieli, rodziców i władz oświatowych. W roku szkolnym 1955/1956 kierownikiem placówki została Zofia Golak. We wrześniu 1956 r. kierownictwo, już wówczas szkoły siedmioklasowej, objął Tadeusz Mazurkiewicz. Kolejnymi kierownikami i dyrektorami szkoły byli: Julian Mizak, Zdzisław Kitliński, Mieczysława Wolszczak, Czesław Kamionka, Krystyna Ruszak. Od 2000 roku dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest mgr Justyna Mierzejewska-Figura.

Od 1966 r. czarnoleska placówka była już szkołą ośmioklasową. Ze względu na trudności lokalowe nauka odbywała się w klasach łączonych. Nadto lekcje odbywały się również w wynajętych izbach domów prywatnych. W 1988 r., po latach starań, Czarnolas doczekał się otwarcia nowoczesnego budynku szkolnego. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa, które razem z GŚ w Policznie pokryło 20 % kosztów tej inwestycji. W jasnych i przestronnych pomieszczeniach nowego budynku szkolnego został wybudowana sala gimnastyczna z dodatkowymi izbami lekcyjnymi. Szkoła w Czarnolesie posiada dobrą bazę lokalową: 11 sal lekcyjnych, sale gimnastyczną, świetlicę ze stołówką, kuchnię z zapleczem i bibliotekę. Tu zorganizowano pierwszą na terenie gminy pracownię informatyczną. Z chwilą wybudowania nowej szkoły stary gmach oddano na potrzeby przedszkola. W 1999 r. obie placówki połączono razem i utworzono Zespół Placówek-Oświatowych w Czarnolesie, który w 2001 r. przemiano na Zespół Szkolno-Przedszkolny. Od 1999 do 2017 r. wyniku reformy oświaty Szkoła funkcjonowała jako szkoła sześcioklasowa. Rok szkolny 2017/2018 to powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

W czerwcu 2005 roku na wniosek rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoła otrzymała imię Jana Kochanowskiego.