Samorząd gminy Policzna sukcesywnie inwestuje w unowocześnianie miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Już niebawem będą kolejne działania w tym zakresie. 25 maja w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego wójt Tomasz Adamiec podpisał umowę na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Policznie. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Symboliczny czek odebrany

Wśród 81 dofinansowanych projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego dotyczących działań na rzecz miejscowych straży pożarnych znalazł się także projekt gminy Policzna. Tutejszy samorząd otrzyma 40 tysięcy wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. 25 maja została podpisana w tej sprawie stosowna umowa. Jak podkreślał podczas wydarzenia wicemarszałek Rafał Rajkowski, pomoc finansowa dla ochotniczych straży pożarnych wpłynie na poprawę warunków pracy druhów i druhen. – Strażacy ochotnicy zasługują na szczególną pomoc, bo to oni na co dzień stoją na straży naszego zdrowia i życia i dbają o nasze bezpieczeństwo – mówi wicemarszałek.

Ze strony samorządu gminy Policzna umowę parafował jej włodarz Tomasz Adamiec. – Od wielu lat inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne na tym terenie. Są to jednostki ogromnego zaufania społecznego, zawsze gotowe do działania i pomocy. Chcemy, aby druhowie i druhny mieli do swojej dyspozycji dobry sprzęt, ale też optymalne warunki pracy, dlatego kiedy tylko pojawia się możliwość pozyskania środków finansowych z zewnątrz na doposażenie lub modernizacje strażnic, zawsze o nie aplikujemy. Dziś podpisujemy umowę na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Policznie. Dziękuję wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu za wsparcie, które z pewnością będzie dobrze wykorzystane – podkreśla wójt Tomasz Adamiec.

Będzie nowa, bezpieczna posadzka

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont posadzki w garażu strażnicy w Policznie. – Modernizacja będzie prowadzona w trzyboksowym garażu, gdzie znajdują się  pojazdy przewidziane do wyjazdu. Posadzka w nim jest w złym stanie technicznym. Liczne spękania i wystające elementy utrudniają poruszanie się po obiekcie i zagrażają bezpieczeństwu strażaków w czasie uruchamiania akcji ratowniczej. Zaplanowany remont jest więc bardzo potrzebny. Prace remontowe będą polegały na wykonaniu bezpiecznej posadzki epoksydowej bezspoinowej wraz z cokołami – informuje wójt Tomasz Adamiec.

Prace remontowe mają być wykonane jeszcze w tym roku.