Policzna, dn. 11.01.2024 r.

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku  trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni, począwszy od dnia 11 stycznia 2024r., informację o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna położonej w miejscowości Siedlce.

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej
w miejscowości Siedlce o nr ewidencyjnym 32 przy ulicy Łukowskiej, obręb 0096 o pow. 0,4207 ha  ustalony na dzień 11 stycznia  2024r. – zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium
w wymaganej wysokości oraz w wyznaczonym terminie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 430 000,00 zł brutto.

 

Najwyższą cenę w przetargu 434 300,00 zł osiągnął Pan Tomasz Chojecki

 

 

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec