INFORMACJA

o wyniku  drugiego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność gminy Policzna

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni, począwszy od dnia 27 lipca 2023r., informacje o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna położonej
w miejscowości Chechły, który odbył się 27 lipca 2023 r. o godz. 900
w Urzędzie Gminy Policzna w lokalu nr 6.

 

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chechły oznaczonej nr działki 243/5  o   0,3500 ha  ustalony na dzień 27 lipca 2023r. – zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium w wymaganej wysokości oraz w wyznaczonym terminie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45 000,00zł brutto. Najwyższą cenę w przetargu 45 450,00 zł osiągnęli:

 

Pan Patryk Damian Knop i Pani Paulina Knop zam. ul. Piłsudskiego 45 m 15, 24-100 Puławy.

 

 

 

Policzna, dn. 27.07.2023 r.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec

 

 

INFORMACJA

o wyniku  pierwszego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność gminy Policzna

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r.     w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213 z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni, począwszy od dnia 27 lipca 2023r., informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminny położonej                        w miejscowości Siedlce.

 

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Siedlce oznaczonej nr działki 32 obręb 0096
    o   0,4207 ha  ustalony na dzień 27 lipca 2023r. – zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Policzna, dn. 27.07.2023 r.

 

 

                    Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec