Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r.     w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213 z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni, począwszy od dnia 13 stycznia 2023r., informację o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna położonej
w miejscowości Jabłonów.

 

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonów oznaczonej nr działki 171/1  o   0,3700 ha  (KW RA1Z/00001072/2) ustalony na dzień 12 stycznia  2023r. – zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Policzna, dn. 13.01.2023 r.

                              Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec