I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

W dniu 31.03.2020 roku weszły w życie zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie wymaganych przepisów sanitarnych, tj. zachowania stosownej odległości między osobami, konieczność posiadania maseczek i rękawiczek ochronnych, posiadaniu własnych skrzynek bądź kartonów. Wydawanie żywności odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. od 8.00 do 14.00 w dniach:

11. 02. 2021 roku (czwartek)

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery

 od A do K

12. 02. 2021 roku (piątek)

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery

 od L do Z.

Prosimy o przestrzeganie kolejności alfabetycznej. Osobom, które nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym dniu żywność będzie wydana w budynku GOPS w późniejszym terminie.

Kotwica