Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna odwołuje
II przetarg ustny nieograniczony
 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Policzna ustalony na dzień 12.10.2023 r. dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 32 w miejscowości Siedlce przy ul. Łukowskiej, obręb 0096
o pow. 0,4207 ha.

 

 

Przyczyna odwołania przetargu:  brak możliwości przeprowadzenia przetargu
w  ogłoszonym terminie.

 

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec