Od dnia 1 lutego 2021 roku Starosta Zwoleński podjął decyzje o zakończeniu zdalnego

udzielania nieodpłatnych porad.  Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdujące się na terenie powiatu zwoleńskiego wracają do konwencjonalnej pracy tj. w trybie stacjonarnym.

 

Osoby chcące skorzystać z porady prawnej będą obsługiwane według ustalonych zasad, które

przewidują obowiązek korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do

budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, a także przewidują, iż liczba interesantów

przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna

osoba.  Każda osoba powinna przestrzegać dodatkowych obostrzeń wprowadzonych przez

poszczególne Urzędy Gmin.

 

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym

 

punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                               POWIAT ZWOLEŃSKI

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

– HARMONOGRAM NA 2021 rok

 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę Zwoleńskiego.          

         Numer telefonu   48-677-96-23

 

 

Urząd Gminy

w Przyłęku                      

 

   PONIEDZIAŁEK w godzinach od 12.00 do 16.00 Pokój nr 18

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

 

Urząd Gminy

w Kazanowie                

 

     WTOREK w godzinach od 7.30 do 11.30  Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

 

Urząd Gminy

w Tczowie                    

    ŚRODA w godzinach od 11.30 do 15.30 Pokój nr 21

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

 

 

Urząd Gminy

w Policznie                     

 CZWARTEK w godzinach od 7.30 do 11.30  Pokój nr 2a

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

 

ZWOLEŃ                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 78     ( były budynek Technikum Rolniczego)

PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00 Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwoka

ZWOLEŃ                           

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kochanowskiego 1

 

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzony jest przez organizację pozarządową  – Fundację Instytut Spraw Publicznych 
ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom

 

Dyżur przeznaczony na  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

PONIEDZIAŁEK w godz. od 12:00 do 16:00       

 

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad udzielać będzie radca prawny.

 

WTOREK – ŚRODA w godz. od 12.00 do 16.00

CZWARTEK – w godz. od 11.30 do 15.30

PIĄTEK – w godz. od 7.30- 11.30

 

Pokój nr 15

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba, o której mowa  w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.