„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015roku (działanie zgodne z pkt. 3.1, 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych).

Wszelkie informację można uzyskać na stronie internetowej www.wfosigw.pl oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa5/7, 00-893 Warszawa tel.(+48) 22 504 41 00; fax. (+48) 22504 41 39

Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Adres:

ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom

tel. (48) 368 00 80, fax (48) 368 00 87

Obsługuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński