Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach:

23 – 24.01.2018 roku (wtorek, środa) w budynku Ochotniczej Straży w Policznie w godz. od 8:00 do 14:30 będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.