Wójt Gminy Policzna informuje, iż w dniu 11.04.2018 nie odbędą się 
dodatkowe zajęcia z j. angielskiego.